Textiel

Voorwerpen van textiel bestaan in veel gevallen uit meerdere delen die los geraakt kunnen zijn omdat de draad niet altijd bewaard gebleven is. Hierdoor is het van groot belang dat textielvondsten,in kluit, als eenheid worden beschouwd en overeenkomstig worden geborgen en verpakt. Een vondstnummer textiel kan dus uit verschillende apart verpakte eenheden bestaan. Ook textiel kent gebruikssporen, verstellingen en kan sporen bevatten van andere stoffen! Textiel is zeer fragiel. Houdt rekening met het feit dat textiel slechts in zeldzame gevallen in een herkenbare vorm in de bodem terechtgekomen is. Hierdoor is het van groot belang meer grond mee te nemen dan strikt noodzakelijk is.

 • Na het bergen textiel niet wassen
 • Met voldoende water zeer dicht verpakken
 • Bij de vondst een Dymo label met relevante informatie mee verpakken
 • Donker en koel opslaan, om explosieve groei van schimmels te remmen

  Na conservering

  Voorwerpen van textiel blijven gevoelig voor het opnemen en weer afstaan van vocht uit de lucht. Daarom is het raadzaam de luchtvochtigheid constant te houden.
 • luchtvochtigheid 50-60%
 • temperatuur 18-22 °C
 • verpakken in open ‘containers’. Voor langere tijd is opslag in kleine boxen of kunststof zakjes niet aan te raden door het mogelijk ontstaan van micro klimaat
 •