ít Lamsoor is een informatieblad voor ecologische archeologen in Nederland en BelgiŽ. Het blad is in 1988 ontstaan, onder redactie van Loes van Wijngaarden en Jan Peter Pals van het Amsterdams Archeologisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam. Tegenwoordig is de redactie in handen van Kinie Esser en Joyce van Dijk van het archeozoŲlogisch onderzoeksbureau Archeoplan Eco.

In ít Lamsoor wordt ieder jaar de plaats en het programma van de ecologendag bekend gemaakt. Deze informele dag bestaat meestal uit een ochtend met korte lezingen en een middagexcursie. Initiatiefnemers voor de organisatie van de ecologendag waren aanvankelijk eveneens Loes van Wijngaarden en Jan Peter Pals. Thans is de organisatie in handen van Henk van Haaster van het archeobotanisch onderzoeksbureau BIAX Consult.

Behalve informatie over de aanstaande ecologendag wordt in ít Lamsoor verslag gedaan van de voorgaande ecologendag door middel van een samenvatting van de gehouden lezingen en een impressie van de excursie. Daarnaast worden promoties, nieuwe boeken, congressen, symposia en andere ecologisch-archeologische interessante zaken besproken.

Indien u kopij heeft voor ít Lamsoor, stuur dat dan vooral naar ons op.