Archeoplan is sinds 1987 actief op het gebied van cultuurbehoud door onderzoek, conservering, restauratie en advisering. Het ontstaan van Archeoplan is voortgekomen uit de behoefte archeologische objecten en monumenten te behouden voor wetenschappelijk onderzoek en de wens om ze op bijzondere wijze aan het publiek te tonen.
Aanvankelijk hield Archeoplan zich dan ook vooral bezig met het conserveren, restaureren en presenteren van kleine archeologische objecten. Later, in 1992 verhuisde het bedrijf naar een monumentaal pand aan de Oude Delft in de binnenstad van Delft, en breidden de werkzaamheden, door de groeiende vraag vanuit het cultuurhistorische veld, steeds verder uit.

 
 
 
 

ARCHEOPLAN conserveert en restaureert archeologische en museale objecten.

ARCHEOPLAN verricht, in samenwerking met andere specialisten, materiaaltechnische studies aan archeologische en museale objecten.

ARCHEOPLAN adviseert over passieve en actieve conservering van objecten in presentaties en in opslag.

ARCHEOPLAN adviseert over mogelijkheden van het presenteren van museale objecten.

ARCHEOPLAN maakt replica’s van bijzondere objecten voor studie en presentatie; een enkel voorwerp of in kleine oplage.

ARCHEOPLAN helpt bij het bergen van bijzondere, complexe en vaak zware archeologische objecten volgens een beproefde, in eigen atelier ontwikkelde, methode.

ARCHEOPLAN ontwerpt en begeleidt plannen om, moeilijk of niet zichtbare, archeologische monumenten voor het publiek aantrekkelijk te maken.

ARCHEOPLAN verzorgt informatie bij monumenten en routes op bijvoorbeeld de speciaal hiervoor ontworpen Archeo- kubus informatiedrager.

     
 
 
 
 
             

Archeoplan heeft in 1996, onder de naam KunstWacht, het initiatief genomen om beeldende kunst in de openbare ruimte te onderhouden.

Archeoplan heeft in 2001, onder de nieuwe naam Ornamentenzorg, het initiatief genomen om de conservering en restauratie van bouwkundige ornamenten uit te voeren.

Archeoplan Eco heeft inmiddels tien jaar ervaring op het gebied van de archeozoölogie van de Prehistorie tot en met de Nieuwe Tijd.