Introductie | Projecten | Contact

         

Archeoplan maakt zich sterk voor het behoud, beheer en voor het publiek aantrekkelijk maken van waardevolle archeologische resten en monumenten in landschappelijk en stedelijk gebied. Enerzijds kunnen dat archeologische monumenten zijn, anderzijds bij opgravingen aangetroffen waardevolle sporen, structuren of tastbare resten.

 
 
 
 

Door nieuwe ontwikkelingen in oude cultuurlandschappen is het nodig archeologische monumenten beter te beschermen. Ons inziens, mede door een groeiend cultuurhistorisch besef, is de beste bescherming te realiseren door het monument begrijpelijk en aantrekkelijk te maken voor het publiek. Bijvoorbeeld door het maken van een goede (gedeeltelijke) reconstructie en bijzondere informatievoorziening.
Een ontwerp komt tot stand na zorgvuldig onderzoek van alle bekende archeologische en mogelijk historische gegevens, samen met een te maken of al aanwezig programma van eisen.

     
 
 
 
 
             

De uitvoering hiervan kan zeer divers zijn, van een reconstructie tot een aantal landmarks in de vorm van kleur, licht, lijnenspel, structuur/textuur of toegepaste kunstwerken.

Archeoplan heeft prachtige projecten mogen ontwerpen en uitvoeren in samenwerking met een speciaal samengesteld team van diverse specialisten.