Introductie | Projecten | ContactVriesdrogen |  Hout |  Leer |  Textiel |  Metaal |  Glas |  Keramiek & Natuursteen |  Exposeren |  Berging    Conservering van organische materialen geschiedt volgens de vriesdroogmethode.

Klik hier voor meer informatie.    Archeoloog en restaurateur Martijn de Valk bij een houten wagenwiel, gevonden bij opgravingen in de gemeente Eindhoven (Afdeling Kunst en Cultuur), na conservering.

Klik hier voor meer informatie.
 
    Kano uit de ijzertijd, gevonden bij opgravingen in de gemeente Vlaardingen (Dienst Welzijn VLAK), na conservering.
 
    Restaurateur Andre Cardol bezig met de conservering van de duiker uit de ijzertijd.
 
    Vogelkooi, gevonden bij opgravingen in de gemeente Haarlem (Bureau Archeologie), na conservering.
 
    Visfuik van ca. 3500 vChr, gevonden bij opgravingen in de gemeente Urk, na conservering.
 
    Palingfuik uit de Romeinse tijd, gevonden bij opgravingen op de Vinexlocatie "Leidsche RIjn" bij de gemeente Utrecht (Archeologisch en Bouwhistorisch centrum), na conservering.
 
    Eenhandsfluitje (16e eeuw), gevonden bij opgravingen in de gemeente St. Niklaas (Belgie), na conservering.
 
Terug naar boven    Stapel huiden (16e eeuw), gevonden bij opgravingen in de gemeente Brugge (Belgie), na conservering.
 
    Net als bij houten voorwerpen is het mogelijk leer te vriesdrogen.

Klik hier voor meer informatie.
 
    Romeinse schoenzool, gevonden bij opgravingen op de Vinexlocatie "Leidsche Rijn" bij de gemeente Utrecht (Archeologisch en Bouwhistorisch centrum), na conservering.
 
    Kinderschoen (16e eeuw) gevonden bij opgravingen in de gemeente Brugge (Belgie).
 
Terug naar boven    Vilten hoed en leren schoen, gevonden bij opgravingen in de gemeente Rotterdam (Bureau Oudheidkundig Onderzoek), na conservering.
 
    Kledingstuk van een pastoor, gevonden bij opgravingen in de stad Antwerpen, na conservering.
 
    Detailopname kledingstuk van een pastoor, gevonden bij opgravingen in de stad Antwerpen.

Klik hier voor meer informatie.
 
Terug naar boven    Chinese zilveren kroon, particuliere collectie, voor conservering en restauratie.
 
    Chinese zilveren kroon, particuliere collectie, na conservering en restauratie.
 
    Dommekracht of kelderwinde van metaal en hout, gevonden bij opgravingen op de voormalige V.O.C.-werf in de gemeente Amsterdam (sector S.O.B. sectie Archeologie).
 
    Munten, zowel voor als na conservering, uit de collectie van het Koninklijk Penningkabinet.
 
Terug naar boven    Blauwglazen kan, gevonden bij opgravingen in de gemeente Groningen (Vakdirectie Bouwen en Wonen).
 
    Het is mogelijk ontbrekende fragmenten aan te vullen.
 
    Fragmenten gebrandschilderd glas, gevonden bij opgravingen in een kerk te Dronrijp. De ontbrekende fragmenten zijn aangevuld met glas in overeenkomstige kleur en gevat in glas-in-lood. Het geheel is als raam tussen twee raamstijlen geplaatst en wordt vanachter met kunstlicht aangelicht.
 
    Reststukjes gebrandschilderd glas, gevonden bij opgravingen in een kerk te Dronrijp, veilig gesteld tussen twee glasplaten en als raampje ingemetseld.
 
    Reconstructie van glasfragmenten door het toepassen van de Archeoplan constructie.

Klik hier voor meer informatie.
 
    Restaurateur Dorothea Schulz bezig met de conservering en restauratie van een ketting bestaande uit glazen kralen als bijgift in een Romeins crematiegraf, gevonden bij opgravingen in de gemeente Arnhem (Dienst Stadsontwikkeling).
 
    Detail van een ketting uit een Romeins crematiegraf, gevonden bij opgravingen in de gemeente Arnhem (Dienst Stadsontwikkeling).
 
Terug naar boven    Terp-aardewerk uit de collectie van het Groninger Museum, opnieuw te restaureren.
 
    Kruik uit de collectie van het Groninger Museum, opnieuw te restaureren; restauraties uit de jaren twintig voldeden zowel technisch als ethetisch niet meer.
 
    Restaurateur Paul Schulten bezig met het samenstellen van een mozaiek van een plavuizenvloer, gevonden bij opgravingen in de gemeente Maastricht, in het Rijksarchief Limburg.
 
    Natuurstenen relief, een deel van een schouwbalk, uit de collectie van het Catharijneconvent (Utrecht), na conservering.
 
    Door Archeoplan ontworpen opstelling van natuurstenen bouwfragmenten, na conservering, gevonden bij opgravingen in de gemeente Maastricht, in het Rijksarchief Limburg.
 
    Samenstellen, plaatsen en opstellen van handstenen grafzerken in de gemeente Maastricht, in het koor van het Rijksarchief Limburg.
 
Terug naar boven    Door Archeoplan ontworpen opstelling van natuurstenen bouwfragmenten, na conservering, gevonden bij opgravingen in de gemeente Maastricht, in het Rijksarchief Limburg.
 
    Restauratie en opstelling van een waterput met geconserveerde houten ton, gevonden bij opgravingen in de gemeente Rijnsburg (te zien in het gemeentehuis van Rijnsburg).
 
    Replica van een Romeinse mijlpaal voor de inrichting van de Nederlandse afdeling in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
 
    Reststukjes gebrandschilderd glas, gevonden bij opgravingen in een kerk te Dronrijp, veilig gesteld tussen twee glasplaten en als raampje ingemetseld.
 
    Fragmenten gebrandschilderd glas, gevonden bij opgravingen in een kerk te Dronrijp. De ontbrekende fragmenten zijn aangevuld met glas in overeenkomstige kleur en gevat in glas-in-lood. Het geheel is als raam tussen twee raamstijlen geplaatst en wordt vanachter met kunstlicht aangelicht.
 
    Skeletten (ca. 3500 vChr.), in zand geconserveerd gevonden bij opgravingen in Ypenburg (Bureau Monumenten en Archeologie Rijswijk).
 
    Natuurstenen medaillon uit de collectie van het Catharijneconvent (Utrecht), na conservering.
 
    Detailopname van het door Archeoplan flexibele ophangsysteem van de natuurstenen medaillons uit de collectie van het Catharijneconvent (Utrecht).
 
Terug naar boven    Het team van Archeoplan assisteert bij het bergen van een boomstamkist (13e eeuw) bij opgravingen in de gemeente Vlaardingen (Dienst Welzijn VLAK).
 
    Moment dat de boomstamkist uit de grond komt. Opgravingen in de gemeente Vlaardingen (Dienst Welzijn VLAK).
 
    Het maken van een horizontaal lakprofiel bij opgravingen in Ypenburg (Bureau Monumenten en Archeologie Rijswijk).
 
    Het maken van een verticaal lakprofiel bij opgravingen in Ypenburg (Bureau Monumenten en Archeologie Rijswijk).
 
    Detail van een lakprofiel.
 
    Het bergen van een houten waterput, gevonden bij opgravingen in de gemeente Arnhem (Dienst Stadsontwikkeling). Na conserveren bleken de houten delen afkomstig van een kano te zijn.
 
Terug naar boven